Reg istrace

Registrace k aktivní účasti: termín prodloužen do 31. 8. 2016.

Registrace k pasivní účasti: do 20. září 2016.
 
Předpokládaná délka příspěvků je max. 10 minut + 5 minut diskuse.
Akce je určena pro lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky (JOP VŠ, ZS, ZL).
Účast bude ohodnocena kredity v rámci systému celoživotního vzdělávání.