Reg istrace

Přihlášky k aktivní účasti, prosím, zasílejte elektronicky do 21. 8. 2017.

Přihlášky k aktivní účasti, prosím, zasílejte elektronicky  do  20. 9. 2016.

 
Předpokládaná délka příspěvků je max. 10 minut + 5 minut diskuse.
Akce je určena pro lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky (JOP VŠ, ZS, ZL).
Účast bude ohodnocena kredity v rámci systému celoživotního vzdělávání.