Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolte, abychom Vás jménem Společnosti lékařské genetiky České lékařské společnosti J. E. Purkyně a současně programového a organizačního výboru pozvali na 23. celostátní konferenci DNA diagnostiky.

O významném místě Brna na mapě genetiky nikdo nepochybuje. Brno znají a navštěvují genetici z celého světa. Letos na konci listopadu se koncentrace zájemců o genetiku a molekulární biologii v Brně nezanedbatelně zvýší.

Ve dnech 28. – 29. listopadu 2019 se v prostorách Kongresového pavilonu E, Výstaviště Brno, uskuteční tradiční konference DNA diagnostiky, jejímž organizátorem bude Oddělení lékařské genetiky Fakultní nemocnice Brno.

Konference si klade za cíl být přehlídkou širokého spektra molekulárně genetických diagnostických postupů, nových trendů v diagnostice genetických chorob a moderních technologií užívaných při analýzách genetického materiálu. Součástí konference bude hodnocení výsledků mezilaboratorní kontroly kvality. Bude organizována posterová sekce.

Abstrakta příspěvků budou vydána v elektronickém Sborníku abstrakt. Registrace k aktivní i pasivní účasti je možná elektronicky, a to prostřednictvím internetových stránek www.dnakonference.cz.

V neformální části konference bychom vás rádi pozvali do VIDA! Science centra, kde se uskuteční společenský večer, v průběhu jehož si hravou formou můžete na vlastní kůži vyzkoušet přes 170 exponátů a zažít spoustu dobrodružství a legrace. Přičteme-li možnost občerstvení, o zábavu na celý večer bude postaráno.

Věříme, že konference bude zajímavá nejen svým odborným programem, ale i příjemnou společenskou událostí, místem setkání kolegů a přátel.

 

Na setkání se těší

organizační tým z Oddělení lékařské genetiky Fakultní nemocnice Brno.