Dysmoklub

výjezdní zasedání navazující na Brněnský genetický den 2018
 
21. září 2018

 

FN Brno, Dětská nemocnice, Černopolní 9, Brno

 

 

Vážení kliničtí genetici,

dovolujeme si Vás v návaznosti na Brněnský genetický den 2018 pozvat do Dětské nemocnice FN Brno na druhé výjezdní zasedání Motolského „Dysmoklubu“ 2018.

Rádi bychom tentokrát sestavili program s větší časovou rezervou, a proto si Vás dovolujeme oslovit a požádat o spolupráci při přípravě programu. Pokud máte zájem, prosíme o zaslání nedořešeného případu z Vašeho pracoviště včetně fotodokumentace pacienta (formou PowerPointové prezentace) do 7.9.2018 na adresu: gaillyova.renata@fnbrno.cz

Výběr kasuistik a sestavení programu provede organizační tým.

Díky za spolupráci.

Těšíme se na setkání.

Registrace nutná! Omezený počet míst.

 

Elektronická registrace možná od 6. 6. 2018 do 5. 9. 2018 na www.dnakonference.cz

 

Předběžný program:

9:00 - 11:00  Kasuistiky – připravuje organizační tým

11:00-11:30 Přestávka, káva, občerstvení

11:30-12:30 Postřehy z laboratoří – připravují Laboratoře OLG FN Brno

12:30 – Závěr a prohlídka prostor OLG FN Brno pro zájemce