Konferenční poplatky

 

PLATBA KONFERENČNÍHO POPLATKU JE MOŽNÁ POUZE BEZHOTOVOSTNĚ NA ÚČET! 

 

 

platba na účet

Přednášející (1. autor)

-

Členové SLG ČLS JEP, ČSGLS

200,00 Kč

Ostatní

300,00 Kč

Členové SSLG

200,00 Kč  / 10,00 Euro       

 

Bankovní spojení7231500207/0100,  variabilní symbol   61016

 

Kontaktní adresa:   Mgr. Bc. Lucie Kejnovská

                              Sekretariát Oddělení lékařské genetiky FN Brno, PDM

                              Černopolní 9, 613 00 Brno

 

e-mail:                    kejnovska.lucie@fnbrno.cz

tel.:                         532234298