Motolský Dysmoklub

výjezdní zasedání navazující na Brněnský genetický den 2017
 
6. října 2017

 

FN Brno, Dětská nemocnice, Černopolní 9, Brno

 

 

Vážení kliničtí genetici,

ve spolupráci s ÚBLG FN Motol Praha si Vás dovolujeme v návaznosti na Brněnský genetický den 2017 pozvat do Dětské nemocnice FN Brno na první výjezdní zasedání Motolského „Dysmoklubu“ 2017.

Rádi bychom tentokrát sestavili program s větší časovou rezervou, a proto si Vás dovolujeme oslovit a požádat o spolupráci při přípravě programu. Pokud máte zájem, prosíme o zaslání nedořešeného případu z Vašeho pracoviště včetně fotodokumentace pacienta (formou PowerPointové prezentace) do 31. 8.2017 na adresu: marek.turnovec@lfmotol.cuni.cz

Výběr kasuistik a sestavení programu provede organizační tým.

Díky za spolupráci.

Těšíme se na setkání.

Registrace nutná! Omezený počet míst.

 

Elektronická registrace možná od 30. 6. 2017 do 20. 9. 2017 na www.dnakonference.cz

 

Předběžný program:

9:00 - 11:00  Kasuistiky – připravuje organizační tým

11:00-11:30 Přestávka, káva, občerstvení

11:30-12:30 Postřehy z laboratoří – připravují Laboratoře OLG FN Brno

12:30 – Závěr a prohlídka prostor OLG FN Brno pro zájemce