Vyzvané přednášky

15.10.2019 10:52

Je nám ctí, že na 23. celostátní konferenci DNA diagnostiky přijal pozvání a přednese úvodní přednášku doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D. na téma: Nové mechanismy regulace B buněčné signalizace u leukémií a lymfomů.

 

S potěšením oznamujeme, že na 23. celostátní konferenci DNA diagnostiky přijal pozvání doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.  Přednese přednášku věnující se tématice právních aspektů genetických testů.

Neváhejte poslat dopředu otázky a podněty k přemýšlení o právních aspektech genetických testů na adresu [email protected] s uvedením předmětu „konference DNA diagnostiky“

 

Více informací v sekci Program