Organizační tým

Vědecký výbor

prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.

MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.

doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.

RNDr. Iveta Valášková, Ph.D.

MUDr. Jana Petřková, Ph.D.

Mgr. Iva Synková

Organizační výbor:

Iveta Valášková, Renata Spěšná, Eva Hladílková

Barbora Bořecká, Zuzana Bouchalíková, Hana Filková, Leona Jarošová, Edita Ošťádalová, Tereza Pallová, Martina Řičánková, Rachel Michaela Selingerová, Radka Šoukalová, Vladimíra Vallová, Martina Vaňásková, Jana Vinohradská