Reg istrace

Přihlášky k AKTIVNÍ ÚČASTI zasílejte  elektronicky , registrace do 31. 7. 2018.

Přihlášky k PASIVNÍ ÚČASTI zasílejte elektronickyregistrace byla prodloužena do 5. 9. 2018.

Předpokládaná délka příspěvků je max. 10 minut + 5 minut diskuse.
Akce je určena pro lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky (JOP VŠ, ZS, ZL).
Účast bude ohodnocena kredity v rámci systému celoživotního vzdělávání.
 
Přihlášky k účasti na SPOLEČENSKÉM PROGRAMU zasílejte elektronicky do 5. 9. 2018.
 
Přihlášky k účasti na DYSMOKLUB zasílejte elektronicky do 5. 9. 2018.