Reg istrace

Přihlášky k AKTIVNÍ ÚČASTI NA BGD 2017 prosím zasílejte elektronicky, registrace byla prodloužena do 31. 8. 2017.

Přihlášky k PASIVNÍ ÚČASTI NA BGD 2017 prosím zasílejte elektronicky  registrace byla prodloužena do 24. 9. 2017.

Předpokládaná délka příspěvků je max. 10 minut + 5 minut diskuse.
Akce je určena pro lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky (JOP VŠ, ZS, ZL).
Účast bude ohodnocena kredity v rámci systému celoživotního vzdělávání.
 
Přihlášky k účasti na MOTOLSKÉM DYSMOKLUBU prosím zasílejte elektronicky do 20. 9. 2017.
 
Přihlášky k účasti na SPOLEČENSKÉM PROGRAMU prosím zasílejte elektronicky do 20. 9. 2017.