Reg istrace

Přihlášky k AKTIVNÍ ÚČASTI zasílejte  elektronicky , registrace do 15. 10. 2019.

Přihlášky k PASIVNÍ ÚČASTI zasílejte elektronickyregistrace do 20. 11. 2019.

Předpokládaná délka příspěvků je max. 10 minut + 5 minut diskuse.
Akce je určena pro lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky (JOP VŠ, ZS, ZL).
Účast bude ohodnocena kredity v rámci systému celoživotního vzdělávání.